Meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag komt in tal van geledingen van de maatschappij voor. Bijgevolg kan grensoverschrijdend gedrag zich ook in de tennissport voordoen. Het is duidelijk: ongewenste intimiteiten, maar ook vandalisme, racisme, pesten en dergelijke meer worden niet getolereerd, zowel binnen onze federatiewerking als op clubniveau. We kunnen daar doping en matchfixing als niet-getolereerd grensoverschrijdend gedrag aan toevoegen.

In eerste instantie verwijzen we naar het Huishoudelijk Reglement van Tennis Vlaanderen, waaraan elk aangesloten lid zich dient te houden:

  • Gedragscode: Art. 44.
  • Antidopingcode: Art. 40 §1 + bijlage 1
  • Anticorruptiecode: Art. 40 §2.

We verwijzen ook graag naar ons eigen huishoudelijk reglement waar dit opgenomen is in artikel 22 .

Wat is grensoverschrijdend gedrag eigenlijk?

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst gedrag van anderen dat jouw persoonlijke grenzen overschrijdt. Dit is uiteraard subjectief en persoonlijk en voor een stuk ook maatschappelijk of cultureel bepaald. Wat voor jou niet aanvaardbaar is, kan dat wel zijn voor anderen. Probeer alvast steeds naar de andere toe duidelijk te maken wat voor jou wel of niet kan. Ongewenst seksueel gedrag kan verschillende vormen aannemen, van ongepaste seksueel getinte opmerkingen over ongepaste aanrakingen en sexting (seksueel getinte inhoud sms/mms’en) tot stalking en verkrachting. Maar grensoverschrijdend gedrag is uiteraard veel ruimer dan dat. Het is elke vorm van ongewenst gedrag zoals pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, bedreigingen, discriminatie, intimidatie, mishandeling, chantage, …

Grensoverschrijdend gedrag mag niet getolereerd worden en is strafbaar. Er zijn verschillende meldpunten waar je met je verhaal terecht kan:

  1. Om een luisterend oor te vinden en een antwoord te krijgen op je vragen;
  2. Om te bespreken wat je ertegen kan doen, welke verdere stappen je kan zetten;
  3. Om een officiële klacht in te dienen en een tucht- of strafprocedure tegen de betrokken persoon op te starten.

Meldpunten

Melden kan steeds anoniem, zowel bij de overheid als bij Tennis Vlaanderen. De mogelijke meldpunten zijn:

We nemen alle meldingen serieus en behandelen deze in alle discretie en objectiviteit. We zoeken samen naar de beste oplossing. Er worden geen stappen ondernomen zonder uitdrukkelijke toestemming.