Praktische  weetjes

Klik op een vraag voor meer info…
1 Hoe lid worden?

Vul het formulier op de website TC Laereveld.be in.
Optie <lid worden>, maak het correcte bedrag over op rekeningnummer BE16 2930 5250 8074 met vermelding: woord LIDGELD en je naam en familienaam
Bevestig je inschrijving (per speler) via de website of via e-mail met vermelding van naam, adres, geboortedatum en e-mailadres.
Voor uw lidmaatschap krijgt u:
– een verzekering via aansluiting bij Tennis Vlaanderen
– reservatie van de terreinen via het reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen (Elit)
– toegang tot de doucheruimtes
– toegang tot het clubhuis
– de gelegenheid om deel te nemen aan de interclubcompetitie en/of de mogelijkheid deel te nemen aan tornooien
– De mogelijkheid om deel te nemen aan alle evenementen georganiseerd door de TC Laereveld.
2 Wanneer kan ik tennissen?

Het tennis seizoen is van april tot oktober.

Na reservatie via Tennis Vlaanderen app ( zie verder) van uur tot uur, kan gespeeld worden

Terreinen die door de club zijn gereserveerd voor competitie, eigen cluborganisaties, tornooien, tennislessen en trainingen en onderhoud  worden met aparte labels aangegeven en krijgen voorrang op gewone reservaties.

Opmerking:

  • Jeugdspelers, jonger dan 14 jaar kunnen niet reserveren na 19 uur maar krijgen wel toegang tot de terreinen op het moment, als ze niet door de oudere leden gereserveerd zijn.
  • De oudere leden kunnen één maal 1 uur reserveren van maandag tot en met vrijdag tussen 19 en 22 uur en twee maal vóór 19 uur.

Opnieuw reserveren kan na beëindigen van de gereserveerde partij. Op het reserveren wordt regelmatig toezicht gehouden en ingeval van inbreuken zal/zullen de speler(s) hierop aangesproken worden.

Terreinen die in het reservatiesysteem vrij staan mogen door de leden ingenomen worden.

3 Hoe doe ik een reservatie van een plein?

Elk ingeschreven lid krijgt bij 1ste inschrijving een login en paswoord via Tennis-Vlaanderen.

Via de website van TC Laereveld, optie <leden>  kan je met de login en wachtwoord een reservatie maken. Via het reservatiesysteem wordt je een sms of mail gestuurd ter bevestiging van de reservatie.

4 Kan ik iemand uitnodigen?

Een lid mag tweemaal een bezoeker (niet-lid) uitnodigen gedurende het zomerseizoen. De naam dient aan een bestuurslid te worden overgemaakt zodat deze in het reservatiesysteem kan ingebracht worden. Een niet-lid mag als gast twee maal spelen.
5 Ik zoek een tennispartner of ik wil andere leden leren kennen. Hoe doe ik dit?

Eens je een aantal jaren tennist op de club, is het meestal geen probleem om een tennispartner te vinden. Maar wat als nieuw lid of indien je toch een nieuwe tennispartner zoekt?

Volg je tennisles, dan leer je snel anderen kennen. In overleg met de tennisleraars wordt er meestal een whats app groep “lessen” gemaakt.
Ook organiseert de club ontmoetingen om – op een aangename manier – andere leden te leren kennen; U wordt uitgenodigd via de mail.

Maar de beste manier om andere leden te leren kennen, is deze aan te spreken of te contacteren!

6 Welke materiaal, kleding en schoeisel moet ik hebben?

Begin je net met tennissen en volg je les? Je mag bij ons alvast de eerste weken het benodigde materiaal lenen. Zo kan je leraar je advies geven over welk (type) racket je best aanschaft.

Makkelijke sportkledij is aangewezen en sportschoenen met een vlakke zool (liefst visgraat).

7 Moet ik vegen na het tennissen en hoe?

Ieder “SPELEND LID” (en eventueel gast) veegt na het tennissen, maar binnen de speelperiode, de tennisbaan zoals aangegeven. Bij het vegen wordt het gehele terrein bedoeld, met inbegrip van de strook achter de basislijn en de strook tussen de velden.

De terreinen mogen enkel betreden worden als ze droog liggen. Onderhoud heeft altijd voorrang op reservatie.

Voorwaarden m.b.t. het gebruik van de tennisterreinen:
– Tracht het veroorzaken van gaten en kuilen te voorkomen
– Spaar het net; er niet tegen leunen of op gaan zitten, er niet over springen
– Losgeraakte lijnen, gaten, kuilen en andere ongemakken melden aan het bestuur.
– Afval in de daarvoor voorziene vuilbakken gooien.

8 Is er verlichting op de pleinen hoe werkt die?

In het lokaal naast de kantine bevinden zich de verlichtingschakelaars van de pleinen.

.Plein A en B hebben led verlichting en lichten onmiddellijk op.

.Voor Plein C duurt het iets langer voordat er op volle sterkte licht is

Elke speler is verantwoordelijk voor het aan- en uit doen van de lichten.

9 Moet ik sproeien en hoe werkt dit?

Bij droog weer dient voor iedere speelperiode het terrein beneveld te worden met de sproeiers.

De sproeiers , aan de ingang van terrein , worden bediend door het kort induwen van de sproeiknop  (de sproeiers stoppen automatisch). Als je blijft duwen, stopt het sproeien.

10 Wat zijn de openingsuren van de kleedkamers en het clubhuis?

Daar er geen vast personeel in dienst is, wordt beroep gedaan op de medewerking en verantwoordelijkheidszin van de leden.

De kleedkamers zijn bereikbaar via de deur met tijdslot. (van  9 tot 23 uur?)

De kantine is open indien er iemand van de aanwezigen  kan afsluiten.

De tennispleinen zijn steeds toegankelijk.

11 Kan ik op de club tennislessen, tennisballen e/o –rackets kopen (of besnaring regelen)?

Tennisballen kan je gewoon op de club kopen in het clubhuis, Rackets niet

Voor bespanningen kan je contact opnemen met Kevin Baetens (0487/46.96.59) of Flor de Paepe (0470/61.22.63).

Voor lessen: contacteer Gertjan Marissens: tennis@tclaereveld.be

12 Waar parkeer ik mijn wagen of fiets?

Fietsen kunnen gestald worden in de fietsrekken op de parking B ( naast petanque plein).

Wagens kunnen beperkt geparkeerd worden op parking A achter het clubhuis of achter het C plein

13 Mijn ziekenfonds betaalt een deel van het lidgeld sportclub terug. Waar vind ik mijn attest?

Je kan een formulier downloaden op de website van je mutualiteit, invullen en  afgeven aan een bestuurslid.

Na  verdere invulling door voorzitter wordt het formulier  terug in de bar gelegd (bakje briefwisseling) of vraag je attest via Tennis Vlaanderen (zie pt 19).

14 Hoe werkt de app Tennis Vlaanderen?

Bij inschrijving ontvangt het nieuw tennislid de accountgegevens van Tennis Vlaanderen.
Eens ingelogd kan een terrein reservatie aan gemaakt worden. De speler en tegenspeler wordt verwittigd van de reservatie.
15 Welke Privacy – GDPR is er van toepassing?

Onze club werkt volledig conform de nieuwe GDPR/AVG -privacywetgeving.
GDPR, General Data Protection Regulation / AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming
Het betreft een nieuwe regelgeving rond privacy die ervoor wil instaan dat de gegevens van de leden niet misbruikt worden.

Alle aangesloten leden moeten op de hoogte zijn van deze nieuwe wet en de gevolgen.
Met onze nieuwsbrieven informeren we onze leden over onze clubwerking en onze activiteiten.
Leden die deze nieuwsbrieven per e-mail als storend ervaren, dienen met de club contact op te nemen.
Ook indien er vragen zijn over de bescherming van uw persoonsgegevens bij onze club, aarzel dan niet de club te contacteren via een bestuurslid.

16 Wat bij een ongeval of een kwetsuur?

Aangesloten leden zijn (gans het jaar) verzekerd voor kwetsuren, van , naar of tijdens het sporten, door Ethias via Tennis Vlaanderen.

Bij een sportongeval, dient een online registratie bij Ethias te gebeuren.
Via deze link https://www.ethias.be/content/dam/B2C/general/pdf/dynamic-forms/df-schade-individueel-nl.pdf wordt het formulier gedownload.
Het invullen en het versturen is in samenspraak met de voorzitter (gsm: 0475/330807).

Niet-leden spelen steeds op eigen risico.
Voor lichte kwetsuren is er in het clubhuis een verbanddoos EHBO ter beschikking achteraan in clubhuis.

17 Gebruik van het clubhuis

Het clubhuis kan uitzonderlijk gebruikt worden voor privé doeleinden.
Daarvoor dient uitdrukkelijk toelating gegeven te worden door de raad van bestuur.
Uitgesloten zijn formele bijeenkomsten van verenigingen of groeperingen van een politieke strekking.
De modaliteit voor het gebruik van het clubhuis zijn beschreven in ‘gebruiksovereenkomst’
Alle rekeningen dienen contant betaald te worden.
Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank in het clubhuis of ergens anders op het domein te gebruiken.
18 Hoe kan je een (gedeeltelijke) terugbetaling van het lidgeld krijgen van de mutualiteit?

Ga naar de website van Tennis Vlaanderen www.tennisvlaanderen.be en log in met je gebruikersnaam en je wachtwoord (= lidnummer).
Dan kom je op je spelersdashboard en daar zie je een tiental gele balkjes. Ga naar het balkje waarop vermeld staat CLUBABONNEMENTEN.
Op de eerste regel, kies juiste seizoen , klik op BEKIJK ATTEST.
Dan staat je attest op het scherm dat je kan je printen. Het attest is reeds gehandtekend door de secretaris van de club.
Breng je attest naar je mutualiteit en na enkele dagen wordt de premie gestort op je rekening.